POLITYKA PRYWATNOSCI -RODO

 

Polityka Prywatności


Niniejsza strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez F J GOLDRUN S.C . z siedzibą w BYTOM (41-902) przy ul. Strzelców Bytomskich 43a, NIP 6262866910, („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Serwis.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.
Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu (przykładowo w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, plików Cookies, czy powiadomień Web Push prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem kontakt@goldrun.pl


§ 1.
Definicje


1. Administrator – oznacza F J GOLDRUN S.C a z siedzibą w BYTOM (41-902) przy ul. Strzelców Bytomskich 43a, , NIP 6262866910, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu, jak również udostępnia za pośrednictwem Serwisu powiadomienia Web Push.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Powiadomienia Web Push – oznacza komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację.
6. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: goldrun.pl.
7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
8. Użytkownik – oznacza podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§ 2.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies


1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


§ 3.
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies


1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu (administrator Cookies: i-Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Opolu);
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA;
c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.


§ 4.
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


§ 5.
Powiadomienia Web Push


1. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).
2. Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
3. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.


§ 6.
Przeważanie i ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator, tj. F J GOLDRUN S.C . z siedzibą w Bytom .
2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.
3. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera).
6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia.
7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.
12. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed utworzeniem tego Urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
13. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje Administratora nie są zautomatyzowane.


§ 7
Zmiany polityki ochrony prywatności i plików Cookies


Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.


Informacje o RODO / GDPR


 

Satysfakcja klienta z dokonanego u nas zakupu jest dla nas najważniejsza.

Większość biżuterii jest wykonywana na specjalne zamówienie. Maksymalny czas realizacji wynosi 14 dni roboczych (liczone od dnia zaksięgowania wpłaty zadatku  bądź całości kwoty).

Złożenie zamówienia przez wrzucenie do koszyka traktujemy jako wstępne a wszelkie szczegóły ustalamy w korespondencji mailowej lub telefonicznie.

W przypadku biżuterii wykonywanej na zamówienie wymagamy zadatku , która stanowi 20% wartości zamówienia.

Realizujemy wysyłki za granicę.

Możliwa jest płatność przelewem na konto bankowe

Wysyłka za pobraniem możliwa jest wyłącznie w Polsce.

Zamówiony towar można również odebrać osobiście w każdym z naszych salonów jubilerskich.

Gwarantujemy w przyszłości korektę rozmiaru zakupionych u nas obrączek i pierścionków.- odpłatnie.

Grawer wewnętrzny wykonujemy w prezencie  do 25 znaków i tylko w obrączkach

Wszystkie zakupione u nas obrączki objęte są 24 miesięczną gwarancją.

Zapewniamy odnowienia obrączek – dwa razy w ciągu dwóch lat.  Oferta skierowana tylko do kolekcji F J Goldrun S.C

W przypadku typowej biżuterii,  która jest dostępna w naszych salonach klient ma prawo odstąpić od zakupu w terminie do 14 dni bez podania przyczyny. Nie dotyczy to przypadku, gdy wyrób jest specjalnie na życzenie wykonany lub modyfikowany np. przez zlecenie graweru, oprawy dodatkowych kamieni itp. O możliwości zwrotu zamówionego pierścionka czy obrączek klient jest dodatkowo informowany przed zakupem.


 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny Odpowiadamy na wszystkie e-maile tak szybko jak tylko jest to możliwe.


 


REGULAMIN Firmy Jubilerskiej GOLDRUN

§ 1


 

Postanowienia ogólne
  1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.goldrun.pl z siedzibą w Bytomiu, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.
  2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.goldrun.pl
Produkt - produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

Cena –cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacyjnie są podawane ceny również w innych walutach przeliczone w/g aktualnego kursu NBP. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu, jednak do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient może bez żadnych konsekwencji zrezygnować lub zmienić zamówienie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia e-mailem przez Kupującego ostatecznej ceny, ewentualnych modyfikacji wyrobu oraz wpłaty zaliczki jeżeli jest wymagana.

Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

  3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży biżuterii przy wykorzystaniu sieci Internet.
  4. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terenie RP i innych krajów.
  5. Dostępność Produktów jest aktualizowana na bieżąco jednak w związku z tym, ze większość wykonywana jest na specjalne zamówienie czas realizacji zamówienia obejmuje czas niezbędny na wyprodukowanie zamówionego produktu.
  6. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  7. Komputer Klienta powinien posiadać dostęp do Internetu i system operacyjny umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej.
  8. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  9. Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod nr 690-688-256 (koszt połączenia wg stawek operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

10. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
11. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 1 roku od daty zawarcia każdej z umów.
12. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


 

§ 2


 

Składanie Zamówień


  1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową Sklepu www.goldrun.pl
  2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:
    a. dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie do „koszyka”);
    b. zarejestrowaniu się w systemie lub bez rejestracji po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.
    c. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
  3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane   ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
 4. Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę.
  Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  Do momentu potwierdzenia zamówienia, ostatecznej akceptacji i przyjęcia do realizacji Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w pełnym dopuszczonym przez producenta zakresie. Dotyczy to takich zmian jak np. szerokość obrączki,   oprawa kamieni, kolor złota, faktura powierzchni itp. Jeśli wprowadzone zmiany mają wpływ na cenę Klient zostanie o tym poinformowany e-mailowo, bądź telefonicznie i realizacja zamówienia nastąpi po akceptacji nowej ceny.

§ 3


Zawarcie umowy sprzedaży.


  1. Po złożeniu Zamówienia przez wrzucenie do koszyka Klient otrzyma automatycznie wysyłany e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, rozmiaru, oprawy kamieni,   ceny Produktu, kosztów, i sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty oraz Miejsca dostawy oraz wybranej przez Klienta formy płatności. W ciągu kilku godzin nasza konsultantka skontaktuje się mailowo lub telefonicznie uzgadniając   szczegóły dotyczące zamówienia, potwierdzi rozmiary i ewentualne modyfikacje produktu (w szczególności dotyczy to obrączek) i ostatecznie potwierdzi zamówienie.
  2. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 12.00 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone później są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.
  4. W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej lub  telefonicznej.
  5. W przypadku, gdy Klient nie wypełnił prawidłowo formularza niemożliwe jest potwierdzenie zamówienia w drodze e-mailowej czy telefonicznej Zamówienie nie będzie realizowane.
  § 4


 

Terminy dostawy


Realizacja Zamówień.
  1. Termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych i zależny jest od rodzaju zamówionego Produktu.
  2. W momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient otrzyma informację o czasie realizacji Zamówienia.
  3. Termin dostawy liczony jest od momentu dokonania zapłaty całości należności lub zaliczki w przypadku płatności na rachunek bankowy.
  4. W przypadku produktów wykonywanych na specjalne zamówienie ( w szczególności obrączek ślubnych) wymagana jest zaliczka w wysokości 20%.  W przypadku Produktów wykonywanych na   specjalne zamówienie termin dostawy liczony jest od momentu wpłaty zaliczki.
  5. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie możliwe zrealizowanie Zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Produktu lub niemożliwość jego wykonania, wówczas Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta,   który w takim przypadku może: anulować Zamówienie, wyrazić zgodę na realizację Zamówienia w częściach, zmienić jego zawartość (np. zrezygnować z części Produktów) lub wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy. W przypadku   anulowania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli klient dokonał przedpłaty.
  7. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie wskazanym w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 3, proszony jest o tym poinformować Sprzedawcę.
  8. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wraz z paragonem.

§ 5

Dostawa Towaru


Koszty dostawy
1.    Dostawa Produktu w formie przesyłki kurierskiej jest realizowana za pośrednictwem Dostawcy.
2.    Klient zostanie poinformowany e-mailem o wysłaniu Produktu. Dodatkowo nr kontaktowy podany przez Klienta zostanie przekazany kurierowi, który dostarcza przesyłkę w celu bezpośredniego kontaktu i ustaleniu czasu i miejsca odebrania przesyłki.
3.    Koszt dostawy  oraz forma płatności dla wybranego Produktu podane są na stronie internetowej.
4.    W przypadku, gdy Klient nie będący konsumentem stwierdzi, że przesyłka jest uszkodzona powinien odmówić przyjęcia przesyłki i zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
5.    W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient będący konsumentem może odmówić przyjęcia przesyłki, proszony jest również zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki lub w innej formie zgłosić zastrzeżenia, co do stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient proszony jest w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Powyższy zapis nie nakłada na Klientów będących konsumentami żadnych zobowiązań, ani nie wyłącza i nie ogranicza ich uprawnień, wynikających z niezgodności Produktu z umową.
 


 

§ 6

Płatności


  1.    Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:
    a. przy dostawie Produktu za pobraniem - za pośrednictwem Dostawcy;
    b. wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia;
  2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.  Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy:  49 1140 2004 0000 3102 4726 4945. Możliwa jest również płatność gotówką za pobraniem za pośrednictwem Dostawcy, przy czym ta forma płatności ograniczona jest wyłącznie do terenu Polski.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 7


 

Odstąpienie Konsumenta od Umowy


  1. Zgodnie z Art.27 Rozdz.4 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 30.V.2014  poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego z wyłączeniem produktów wykonywanych na specjalne zamówienie. O odstąpieniu od umowy Klient może poinformować Sprzedającego e-mailem (wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera formularz zwrotu – załącznik nr 1) lub składając oświadczenie na piśmie. 
  2. Klient powinien zwrócić Produkt wraz z opakowaniem, certyfikatem, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, na zasadzie wskazanej w Art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy w przypadku biżuterii dotyczy to w szczególności opakowania, certyfikatu, karty gwarancyjnej i dowodu zakupu - paragonu lub faktury.
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827 w szczególności w przypadku umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, w szczególności dotyczy to dotyczy to biżuterii takiej jak pierścionki czy obrączki wykonywanej na specjalne zamówienie z określeniem rozmiarów, próby i koloru złota, rodzaju i wielkości oprawionych kamieni, treści grawerunku itp.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci Klientowi poza wartością przedmiotu również koszt jego wysyłki do Kupującego w/g najniższej dostępnej w opcjach dostawy stawki. Klient pokrywa jedynie koszt przesyłki zwrotnej.
  6. Jeżeli na produkt była wystawiona faktura VAT to w przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą,


 

§ 8

Reklamacje


1.    Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) gdzie wadą fizyczną jest niezgodność towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu.
2.    W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem przyczyny reklamacji, z podaniem swoich danych, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 1. Podpisany i wypełniony formularz  wraz z reklamowanym Produktem Klient powinien przesłać na adres: email: kontakt@goldrun.pl lub dostarczyć do któregokolwiek salonu jubilerskiego firmy GOLDRUN. Nie będą przyjmowane żadne przesyłki reklamacyjne przesyłane do Spółki za pobraniem.
3.    Odbiór reklamowanego Produktu od Klienta wraz z reklamacją nastąpi na koszt Sprzedawcy, po uprzednim ustaleniu terminu oraz sposobu dostarczenia z Biurem Obsługi Klienta 690-688-256.
4.    Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji na adres wskazany w ust. 2 powyżej.
5.    Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji.
6.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na nowy lub wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości naprawy, wymiany produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci niezwłocznie należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.    Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmii za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką zapłacił klient za nabycie danego produktu.


 

§ 9

Zwrot należności Klientom


 1.    Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu zakupionego w sklepie internetowym;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2.    W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

3.    Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy klienta(w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) - jeśli zamówienie zostało opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej lub przy odbiorze u kuriera.

§ 10

Warunki gwarancji


1.    Wszystkie sprzedawane produkty objęte są gwarancją Sprzedającego oraz w większości przypadków również gwarancją producenta. Uprawnienia i obowiązki stron zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

2.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową. Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu rękojmi należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.


 

§ 11

Odpowiedzialność Sprzedawcy


1.    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.§ 12

Ochrona danych osobowych


1.    Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2.    Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
3.    Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
4.    Klient dokonując rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby